• MEHMET SAVAŞ: 0 505 740 45 74
  • MUSTAFA SALKIM: 0 505 683 04 14
  • Kelebek Yüzme
Yüzme Teknikleri
Kelebek Yüzme
  • Kelebek Yüzme
KELEBEK YÜZME TEKNİĞİ   :: 

• Kelebek yüzme tekniğinin gelişimi
Yüzme tekniklerinin arasında en yeni olan, kelebek yüzme, 1935 yılında Uluslararası Yüzme Federasyonu'nun kurbağalama - kelebek kural ayırımı yapıldığında meydana çıkmıştır.

Aynı yılda ABD'de Amerikan antrenörün David Armbuster yüzücüsü Jack Sieg kelebek temellerini atmıştır. Jack Sieg ilk defa 100 yard kelebek mesafesini l :00.2 derecesi ile yüzmüştür, fakat tekniğin resmi bir dayanağı olmadığı için, bu derece kabul edilmemiştir.

1951 yılında kelebek tekniği Avrupa'da ilgi toplamaya başlamış ve 1953 yılında Uluslararası Yüzme Federasyonu yeni kelebek tekniğin resmi olarak kabul etmiştir.

• Kelebek bacak hareketinin teknik uygulaması
• Aktif hareketi: Hareket kalça ekleminden yapılır. Dizlerin bükülmesi ile birlikte, üst bacak suya iner ve ayak parmak uçları sivri olarak içe doğru rotayson yapar. İlerlemenin gerçekleşmesi için, alt bacak bir "kırbaç" hareketi yapar. Krawl stilinden farklı olarak bu "kırbaç" hareketinin daha kuvvetli olması gereklidir çünkü bu hareketten vücudun yukarıya kalkması için destek alınır.

• Pasif hareket: Bacaklar düzeldikten sonra, gevşek bir şekilde yukarıya kaldırılır.

Genel hatalar:

• Pasif harekette dizlerin fazla fleksiyon yapması.
• Aktif harekette dizlerin karına fazla çekilmesi.    
  • Kelebek bacak hareketlerini öğretmek için kullanılabilen egzersizler
1. Suyun dışında, öne eğilerek bir yere tutunup, vücut esnetme hareketlerinin uygulanması.
2. Suyun dışında asılı pozisyonda, omuz ve belin esnetilmesi.
3. Havuzun kenarında oturarak, çift bacakla bacak hareketin uygulanması.
4. Havuzun duvarından iterek, tahtalı veya tahtasız kelebek bacak hareketleri ile ilerleme.
5. Havuzun kenarından iterek, sırt üstü yatay pozisyonda kelebek bacak hareketinin uygulanması.
6. Tahtalı veya tahtasız ayak paletleri kullanarak bacak hareketleri ile ilerleme.    
  • Kelebek kol hareketinin teknik uygulanması
• Aktif hareket 3 evreden oluşmaktadır: Kolun suya girişi ve suyun tutulması evresinde, eller dışa doğru rotasyon yapar. Kolun suyu çekme evresinde ise, kollar hafif yana açılır ve hafif dirsekten fleksiyon yaparak, suyu çekmeye başlar. Kolun suyu itme evresinde, kollar suyu bacaklara doğru iter ve vücudun yanına yaklaşıncaya kadar devam eder.

• Pasif hareket: Kolun suyu itiş hareketi bittikten sonra kollar sudan çıkar ve hafif yandan bir yol izleyerek tekrar suya girer.

Genel hatalar:
• Suyun çekişinin gevşek bilekle yapılması.
• Kol hareketinin kısa olması.
     
  • Kelebek kol hareketini öğretmek için kullanılabilen egzersizler
1. Suyun dışında, ayakta kol hareketinin uygulanması.
2. Suyun dışında, belden bükülü olarak kol hareketinin uygulanması.
3. Jimnastik sehpasında yatay pozisyonda kol çekme hareketinin uygulanması.
4. Sığ havuzlarda, kol hareketi yaparak 'dolfin atlaması.
5. Bir yardımcının uygulayanın bacaklarından tutarak, kol hareketini uygulanması.
6. Mesafenin arttırılarak, kol hareketinin uygulanması.
7. El paletleri ile kol hareketinin uygulanması.
8. Kurbağalama bacak hareketi ile kelebek kol hareketinin uygulanması.
  • Kelebek yüzmede nefes alıp-verme tekniğinin uygulanması
Kurbağalama yüzme tekniğindeki gibi, kelebek tekniğinde de nefes alıp verme başın yukarıya kaldırılması ile gerçekleştirilir. Ancak, bazı yüzücüler yandan (krawl'daki gibi) nefes almayı tercih ederler. Nefes alma zamanı kolların aktif hareketinin bitiminde meydana gelir. Bu durumda, suyun itilmesi bittiğinde başın sudan kaldırılması için yeterince destek sağlanmış olur. Özellikle yeni başlayanlarda başın suyun dışına fazla çıkarılması ve dolayısıyla suya fâzla batması sık görülen bir hatadır.
  • Kelebek yüzmede hareketlerin koordinasyonu
Kurbağalama yüzme tekniğindeki gibi, kelebek tekniğinde de nefes alıp verme başın yukarıya kaldırılması ile gerçekleştirilir. Ancak, bazı yüzücüler yandan (krawl'daki gibi) nefes almayı tercih ederler. Nefes alma zamanı kolların aktif hareketinin bitiminde meydana gelir. Bu durumda, suyun itilmesi bittiğinde başın sudan kaldırılması için yeterince destek sağlanmış olur. Özellikle yeni başlayanlarda başın suyun dışına fazla çıkarılması ve dolayısıyla suya fâzla batması sık görülen bir hatadır.

Pratikte başka koordinasyon türlerine de rastlanır: İki kol hareketine 4 yalpalanma ve bir nefes hareketi veya bunların karışımı.

Yüzmeye yeni başlayanlar yukarıda bahsedilen koordinasyonları gerçekleştiremiyorlar. Bunun için çocukların kullandığı koordinasyon bir kol hareketine bir yalpalanma hareketidir. Yalpalanma hareketi ise su çekimi bitiminde veya kolların suya girme sırasında değil, kolların suyu çekmesi esnasında gerçekleşir.    
 

kaynak:

Ana Maria Olaru - Sportif yüzme, 1998
Ana Maria Günsel - Herkes için yüzme, 2005