• MEHMET SAVAŞ: 0 505 740 45 74
  • Sualtı Görüntüleme Yarışmaları
TSSF Sualtı Branşlar...
Sualtı Görüntüleme Yarışmaları
  • Sualtı Görüntüleme Yarışmaları

SUALTI GÖRÜNTÜLEME YARIŞMALARI AKREDİTASYON SİSTEMİ


TSSF-SGK haricinde yurtiçinde düzenlenen sualtı görüntüleme yarışmalarının SGK tarafından akredite edilmesi için uyulması gereken koşullar aşağıda listelenmiştir;

1- Akredite edilecek yarışmayı düzenleyecek organizasyon komitesinin en az iki ay önceden yarışma şartnamesi ile TSSF'ye başvurarak yarışma izni almış olması ve sonrasında yarışma duyurusunun yapılmış olması gerekmektedir.

2-Yarışmada kullanılacak filmlerin yarışmacılara verilmesi, etiketlenmesi, kontrolü sırasında TSSF-SGK Sualtı Fotoğraf Yarışması şartnamesinde belirlenen madde 6.4 ve madde 7 ye (7.9 hariç) uygunluk aranır.

6.4 Yarışmada kullanılacak filmler organizasyon komitesi tarafından temin edilecek olup filmin markası yarışma anına kadar gizli tutulacaktır. Dia fotoğraf dalında yarışmacılara her kategori için 1 adet dia filmi verilecek ve her dalıştan sonra en az bir adet filmin tekne amirine veya organizasyon komitesi görevlisine imza karşılığı geri verilmesi istenecektir (İsteyen yarışmacı iki kamera ile suya girse de her dalıştan sonra bir dia filmi görevliye vermek zorundadır).

7.1 Yarışmacılar 24x36 formatında olmak üzere, istedikleri kamera, aksesuar ve düşük voltajlı flashları kullanabilirler.

7.2 Yarışmacılar sadece TSSF hakemi tarafından numaralandırılmış filmleri kullanabilirler. Bu maddeye aykırı hareket edenler, jüri tarafından derhal ve kesinlikle diskalifiye edilirler.

7.3 Fotoğraf dalında yarışmacılar kendilerine verilecek filmlerin ilk karelerine, yarışmacı numaraları görünecek şekilde, kendi fotoğraflarını çekeceklerdir.

7.4 Özel kurallarda belirtildiği gibi, verilen filmlerden biri, her yarışma bitiminde tekne amirine teslim edilecektir. Dialar 12 saat içerisinde profesyonel yöntemlerle banyo edilecek, kullanılmayan filmler hakem tarafından ertesi güne kadar muhafaza edilecektir.

7.5 Yarışmacılar banyo edilen filmlerindeki diledikleri dia karesini jüriye sunabilir ve yarışma için belirleyebilirler.

7.6 Film teslim ve jüriye sunum için bitiş zamanı organizasyon komitesi tarafından belirlenir. Bu süre içinde filmleri teslim etmeyenler diskalifiye edilir.

7.7 Yarışmacılar dia dalında her kategori ile ilgili makaradan seçecekleri 5’er adet fotoğrafın numaralarını, makara kesilmeksizin, organizasyon komitesine yazılı olarak form ekiyle teslim edeceklerdir. Organizasyon komitesi teslim aldığı makaralardan, yarışmacıların bildirmiş olduğu numaralı kareleri çerçeveleyip, sol alt köşesine gösterimi işaret eden kırmızı nokta koyarak ve her çerçeveye yarışmacının yarışma numarasını yazarak, jüriye teslim edecektir.

7.8 Teslim edilen bu dialar organizasyon komitesince, sahibi bilinmeyecek şekilde tamburlara karışık dizilerek, jürinin değerlendirmesine sunulacaktır.

3- Düzenlenen yarışmada uyulması gereken minimum güvenlik kuralları ve önlemleri TSSF - SGK'nın yarışma şartnamesi madde 5 ve madde 11'de belirtilen standartlarda olmalıdır.


YARIŞMA ORGANİZASYONU VE DALIŞ GENEL KURALLARI


5.1 Yarışmacılar, ilgili T.C. yasalarında belirtilen güvenlik ekipmanı ile donatılmış teknelere yerleştirilecekler ve son yarışmacı sudan çıkana kadar bu tekneler dalış noktasında bekleyeceklerdir. Teknelere, tam kapasitelerinin en fazla ¾’ü oranında yarışmacı (dalış eşleri dahil) tahsis edilecektir.

5.2 Mücbir sebepler hariç, yarışma programında yapılacak değişiklikler organizasyon komitesi tarafından onaylanacak ve yarışmadan en az 12 saat önce yarışmacılara duyurulacaktır.

5.3 Her dalış noktasında yapılacak her bir dalış en fazla max.60 dk. olacaktır. Sürenin bitiminde, takımlar güvenlik deko beklemesini yapmış olarak tekneye ulaşarak dalışlarını bitireceklerdir. Yarışma gününde en fazla 2 yarışma dalışı yapılabilir. Bu dalışlarda uyulması gereken derinlik üst limiti 30 metredir. Yapılacak olan dalışlar kesinlikle dekompresyonsuz olacaktır. Max.derinlik, dekompresyon limitlerini aşmaksızın 30m.dir. İki dalış arasında yüzey bekleme zamanı min.90 dakika olacaktır.

5.4 Her yarışmacı ve dalış eşine her dalış için en az 12 litrelik dolu min.170-200 bar’lık birer tüp verilecektir. Dalış eşlerinden birinin havası 50 bar’a düştüğünde dalış sona erdirilecektir. İsteyen yarışmacılar, güvenlik standartlarına uymak kaydıyla kendi tüpleri ile yarışmaya katılabilirler.

5.5 Kötü hava durumu gözönüne alınarak alternatif dalış bölgesi önceden belirlenmelidir.

5.6 Başlamış, ancak öngörülmeyen bir nedenle yarıda bırakılan yarışma, ancak TSSF hakemi ve organizasyon komitesinin ortak kararı ile geçerli sayılacaktır.

5.7 Yarışmanın yarıda kesilmesi ancak TSSF hakemi ve organizasyon komitesinin ortak kararı ile mümkündür.

5.8 Dalış eşi olmayan iki yarışmacının birlikte dalması, “Gençlik ve Spor Gn.Md.lüğü Dalış Yönetmeliği”nde belirtilen eşli dalış sistemine göre yapılacaktır. Dalış eşi bulamayan yarışmacılara, 15 gün önceden haber vermek şartı ile, organizasyon komitesince dalış eşi tahsis edilecektir.

5.9 Dalış ekipmanı temini yarışmacılara ait olup, dolu tüp ve ağırlık temini organizasyon komitesine aittir.

GÜVENLİK KURALLARI


11.1 Yarışmacı katılım formunu imzalayarak organizasyon komitesine vermekle, dalışa engel bir sağlık durumunun olmadığını ve aletli dalış yönetmelik ve kurallarını bildiğini beyan etmiş sayılır.

11.2 Yarışmacılar yarışma süresince kendi güvenliklerinden sorumludurlar ve gereken durumlarda aletli dalış yönetmeliği ve kurallarına uygun hareket etmekle yükümlüdürler. TSSF yarışmasına katılmakla yarışmacılar, güvenlik kural ve prosedürlerini bildiklerini taahhüt ederler.Tüm yarışmacı ve dalış eşleri denge yeleği ve basınç göstergeli regülatör kullanmak zorundadırlar. Yarışmacı ve eşleri bunlara ek olarak alternatif hava kaynağı (ahtapot, regülator ya da pony bottle) ve dalış düdüğü ya da işaret sosisi bulundurmak zorundadır. Tüm dalış eşleri ve asistanlar da, TSSF dalış kurallarına uygun nitelikleri taşımak ve bu kurallara uymak zorundadır.

11.3 Evsahibi TSSF temsilcisi, yarışma süresince eksiksiz bir organizasyonun yönetimi için gereken tüm desteği vereceğini ve acil durumlar için sağlanacak yardım ve yerel sağlık hizmeti bilgilerini temin edeceğini garanti edecektir.

11.4 Organizasyon komitesi asgari olarak bir adet yüksek süratli acil yardım botunu, telsiz ekipmanı ve oksijen tüpü ile birlikte, yarışma yerinde ve sadece bu amaç için, bulunduracaktır.

11.5 Yarışma yerinde ve süresince stand by bir dalıcı ve dalış konusunda uzman bir doktor bulundurulacaktır.

11.6 Her dalış teknesinde güvenlik ve acil durumlar için dolu ve tam donanımlı hazır bir scuba ünitesi ve dalmaya hazır durumda bekleyen bir dalıcı bulundurulacak, bu amaçla ayrılan tüplerin başka amaçla kullanımı durumunda TSSF hakemi gerekli gördüğü disiplin önlemlerini alacaktır.

4- TSSF- SGK yarışma şartnamesi madde 10 ve madde 13'de belirtilen diskalifiye nedenlerine uyulması gerekmektedir.

DİSKALİFİYE NEDENLERİ


1.1. Yarışmacılar katılım formunu imzalamakla yarışma kurallarını ve yarışma esnasında kuralların uygulanmasında belirsizlik doğması halinde organizasyon komitesinin alacağı kararları kabul etmiş sayılır. Aşağıda belirtilen yarışmacı davranışları tüm yarışma süreçleri boyunca kesinlikle yasaktır ve derhal diskalifiye ile sonuçlanır:

1.1.1. Dürüst olmayan davranışlar,

1.1.2. Yarışma kurallarına aykırı davranışlar,

1.1.3. Sualtının doğal ya da tarihi dokusuna zarar verecek tüm davranışlar,

1.1.4. Diğer bir katılımcı tarafından çekilen görüntünün verilmesi,

1.1.5. Yarışma harici önceden çekilen görüntünün verilmesi,

1.1.6. Ölmüş canlıların canlı gibi görüntülenmesi ya da canlıların yerini değiştirmek,

1.1.7. Sualtı scooter ya da benzeri araç kullanarak çekim yapmak,

1.1.8. Görüntü alınamayacak derecede su almış film ya da CD kartlar tutanak ile tespit edilerek yarışma dışı bırakılacaktır.

1.1.9. Video çekimlerde de, kameramanlar ve model dalıcılar sualtında canlılara ve çevredeki objelere müdahale edemez ve zarar veremezler, aksi durumda yarışma dışı kalırlar.

1.2. Madde 10.1 de sayılan kurallara aykırı davranışlar, tekne amirinin ya da organizasyon komitesinin tutanağı gereği TSSF hakemi tarafından diskalifiye ile sonuçlandırılacaktır. Seçici kurul tarafından değerlendirme sırasında tesbit edilen ihlallerde diskalifiye yetkisi seçici kurula aittir.

Diskalifiye edilen yarışmacı ya da dalış eşinin yerine bir başkası geçemez.

DOĞAL HAYATI VE ÇEVREYİ KORUMA


1.3. Yarışmacı ve dalış eşleri sualtında hiçbir deniz canlısına dokunamazlar, yerlerini değiştiremezler. Organizasyon ve yarışma boyunca sualtı fauna ve florasını korumalı, zarar verici davranışlardan kaçınmalıdırlar.

1.4. Yarışma boyunca yarışmacı ve dalış eşleri, TSSF hakemi ya da görevliler tarafından kontrol edilebilirler.

Sualtı doğal yaşamına, fauna ve floraya zarar verdiği jüri tarafından tespit edilen yarışmacı ve dalış eşleri, yarışma dışı bırakılırlar.

5- Yarışmanın seçici kurulunu oluştururken organizasyon komitesi TSSF-SGK yarışma şartnamesi madde 3.2 'ye uyacaktır. Ayrıca seçici kurul değerlendirmesini TSSF-SGK yarışma şartnamesi madde 1.2, madde 3.4, ve yukarıda belirtilen diskalifiye nedenleri, doğal hayatı ve çevre koruma maddeleri ve değerlendirme kriterlerine uygun olarak yapmalıdır. TSSF Sualtı Görüntüleme Kurulu ihtiyaç halinde ulusal düzeydeki diğer yarışmaların jüri oluşturma sürecine etkin destek verecektir.

1.2 Her yarışma en az 2 gün sürecek ve ilk gün yarışma, ikinci gün seçici kurul değerlendirme süreci olarak organize edilecektir.

3.2 Yapısı: Fotoğraf seçici kurulu en az biri başkan 5 kişi, video seçici kurulu en az 3 kişiden oluşur. Seçici kurulu oluşturan üyelerin sayısı, isimleri ve kurulun yapısı SGK tarafından belirlenir ve yarışma duyurusuyla birlikte ilan edilir. Seçici kurul üyeleri TSSF-SGK üyesi olmak zorunda değildir. Ancak sualtı fotoğraf ve/veya video dallarında gerekli formasyona sahip olmalıdırlar. Sualtı fotoğraf ve video konusunda uzman olmayan hiçkimse hangi sebeple olursa olsun seçici kurulda yer alamaz.

3.4 Jüri katılımı: Seçici kurul başkanı ve en az 4 üye, değerlendirme günü hazır bulunmak zorundadır.

SEÇİCİ KURUL DEĞERLENDİRME VE DERECELENDİRME KRİTERLERİ


Seçici Kurulun vereceği puanlara etki edecek olan kriterler:

Kompozisyon.

Zorluk derecesi.

Sanatsal sunum.

Sualtı yaşamına saygı.

Doğru ışık kullanımı.

Yarışmanın amacına ve kategori konusuna uygunluk

Netlik ve kadraj.

6- Organizasyon komitesince belirlenen yarışma kategorilerinin TSSF-SGK yarışma şartnamesi madde 6.3, 6.4 ve 6.5 'e uygunluğu SGK tarafından incelenir. Bu maddelere uymayan kategoriler ve/veya yarışmalar SGK tarafından değerlendirilmeye alınmaz.

6.3 Bu madde, bu yarışma için organizasyon komitesi tarafından belirlenecek kategorileri tanımlar. CMAS Dünya Şampiyonası yarışma kategorileri ile organizasyon komitesi tarafından bu yarışma için belirlenen video ve digital yarışma kategorilerininin herhangi bir kombinasyonunu içeren yarışma kategori alternatifleri aşağıda belirtilmiştir:

1.4.1. Balık konulu genişaçı veya makro görüntüler.

1.4.2. Konulu makro görüntüler; her yarışmanın yapıldığı bölgenin özelliklerini yansıtan ve organizasyon komitesi tarafından belirlenecek tema/konu içeren makro görüntüler.(örn.karides, kırmızı, mercan, yosun vs.)

1.4.3. Karışık genel makro görüntüler,

1.4.4. Mankensiz geniş açı görüntüler; özellikle sualtının doğal güzelliklerini/biyolojik (fauna, flora) yapısını gösteren insansız ve tüm genişaçı görüntüler.

1.4.5. Mankenli geniş açı görüntüler; dalış eşi, renkli fener vs. içeren tüm geniş açı görüntüler.

Yukarıdaki kategoriler örnek olarak verilmiştir. Organizasyon komitesi yarışma şartlarını yayınladığında yarışma günlerinin çokluğuna göre en az 2 katagori belirleyerek duyurusunu yapmalıdır.

Dijital fotoğrafın hızla ilerlemesine rağmen Dünya Şampiyonalarında henüz dijital kategorisinin olmaması nedeniyle bu katagori de Milli takım seçiminde etkin olmayacaktır. İleride milli takımın katılacağı yarışmalarda dijital fotoğraf kategorisi eklenirse, ulusal yarışmalarda bu kategoride alınan puanlar da milli takım seçiminde değerlendirmeye alınacaktır.

6.4 Bu kategorilere dijital fotoğraf ve video dalları da eklenebilir. Bu karar organizasyon komitesine bırakılmıştır.

6.5 Yarışmaya konu olacak tüm görüntüler sualtında çekilmiş olmalıdır. Sualtı ve su üstünün aynı anda görüntülendiği kareler de kabul edilecektir.

7- Diğer ulusal yarışmalar da dahil olmak üzere, puanlama değerlendirmelerine dahil edilecek yarışmalardaki yarışmacı sayısı 15 kişiden az olmamalıdır. Akredite yarışmaya katılım sayısı 15’in altında olursa o yarışma sonuçları değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- TSSF Sualtı Görüntüleme Kurulu, ülkemizde yapılan veya yapılacak olan, yukarıda belirtilmiş şartnameleri eksiksiz yerine getirdiğini kontrol edip, kabul ettiği sualtı görüntüleme yarışmalarını, tanıyacaktır. Bu tanıma sonrasında, yukarıda madde 5'e uygun olarak Milli Takım seçiminde akredite olmuş yarışmalar TSSF tarafından yayınlanacaktır.

Tüm yarışmalar sonunda en çok puan kazanan ilk iki yarışmacı ve onların seçecekleri yardımcıları, milli takım olarak TSSF’na önerilir ve önce Federasyon Başkanı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı sonrasında milli takım olarak CMAS Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası’na gitmeye hak kazanır
KAYNAK : www.tssf.gov.tr