• MEHMET SAVAŞ: 0 505 740 45 74
  • Cankurtarma
TSSF Sualtı Branşlar...
Cankurtarma
  • Cankurtarma

ÜLKEMİZDE VERİLMEKTE OLAN
ULUSLAR ARASI STANDARTLARDAKİ CANKURTARAN EĞ

İTİMLERİ


2006 Mayıs ayından itibaren kurulan Cankurtaran Eğitim Merkezleri yoğun bir şekilde eğitimler verirken, TSSF

Cankurtaran Teknik Kurulu da eğitim metaryelleri konusunda hızlı ve ciddi çalışmalar yaparak süreci hızlandırmaya çalışmıştır. Hazırlanan eğitim materyalleri teknik ve etkili görsel ve yazılı donanımlardır. Cankurtarma ile beraber İlk yardım eğitimlerinin de yönetmeliğimiz içeriğinde olmasından dolayı bu konuda da Cankurtarma Teknik Kurulu tarafından yoğun çalışmalar yapılmış ve 16 saatlik Temel İlk Yardım eğitim manüelleri de görsel ve yazılı olarak tamamlanmıştır.

ILS Nedir?

ILS Dünyadaki iki ciddi oluşumun bir araya gelmesi ile oluşmuş ve bu sayede daha geniş bir alana yayılmış olan Uluslararası bir federasyondur.
 

FIS : Fédération Internationale de Sauvetage Aquatique (Belçika, Danimarka, Fransa, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve Tunus…)
   


WLS : World Life Saving (Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve A.B.D.)
 

ILS standartlarında yetiştirilen cankurtaranlar su becerilerinin yanında Temel İlk Yardım becerileri ile donatılarak acil müdahale yöntemlerini bilinçli bir şekilde uygulayabilir hale getirilmişlerdir. Geçmişte kazalara yapılan yanlış müdahale sonucu ortaya çıkan ölüm ve sakatlık oranlarında, bir buçuk yıllık kısa bir süreçte ciddi azalmalar gözlenmiştir. Bu TSSF/ILS anlayışının, eğitim kalitesinin ve donanımlı eğitmenlerinin büyük bir kazanımıdır.


Ülkemizde Uygulanan cankurtaran eğitimlerinin hedefi;


Deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda, karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak cankurtarma ve ilkyardım tekniğinin, eğitiminin, çalışma ve uygulamalarının, kullanılacak yardımcı araç ve gereçlerin, sporcuların yetiştirilmesinin, çalışma yapılan yerlerde güvenliğin sağlanmasına ilişkin standartların belirlenmesi. Cankurtaranlık,büyük kişisel özveri,uzmanlık becerisi ve sorumluluk gerektirmektedir. Bu nedenle TSSF;Cankurtaran eğitimini yetkili olduğu tüm faaliyetleri içerisinde en önemli konulardan biri olarak ilan etmiştir.

TSSF’nin ana görevleri;


Su içinde ve su kenarındaki tehlikeler ile ilgili güvenlik bilincine dayalı davranışlar hakkında zamanında ve sürekli bilgi vermek.
Yüzme ve kendi canını kurtarma konularında eğitimler sağlamak.
Cankurtarma eğitimi vermek.
Eğitim ve görevlendirme konusunda cankurtaranlara ileri düzeyde nitelik kazandırmak.
Genel tehlikelerden korunma önlemlerinin bir parçası olarak ve bunların erçevesinde,su kurtarma hizmetlerinin ülke çapında örgütlenmesini ve uygulanmasını sağlamak.


TSSF’nin genişletilmiş görevleri;


İlk yardım ve sağlık çalışmaları konularında eğitim ve ileri eğitim vermek.
Su kenarında, su içinde ve üstünde boş zamanların değerlendirilmesine ilişkin önlemlerin desteklenmesi ve şekillendirilmesi.
Kurtarma çalışmalarına ilişkin pozitif egzersizler yapmak ve yarışmalar düzenlemek.
Özellikle yönetim, örgütlenme ve idari konularda olmak üzere üyelere eğitim ve ileri eğitimler düzenlemek.
Kurtarma ve Eğitim kurumlarını geliştirmek ve denetlemek, suda kurtarma alanında bilimsel araştırmalar yapmak.
Yurt içindeki ve yurt dışındaki örgüt ve kurumlarla işbirliğinde bulunmak.
Yerel yönetimler ve örgütlerle iş birliğinde bulunmak.
Ülkemizde uygulanan cankurtaran eğitimlerinin bröve sistemi ve yetkileri ;

SPORCU CANKURTARAN:

Cankurtarma spor karşılaşmalarına katılan lisanslı sporcular,
BRONZ CANKURTARAN:24 saat

Havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliler,
 

KATILIM KOŞULLARI ;

En az ilköğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
Aşağıdaki yüzme becerilerine sahip olmak.
Suya balıklama atlama, sualtından 15 mt yüzme ve oradaki cismi yüzeye çıkarma.
50 mt yandan nefes alarak durmadan yüzmek, (sağdan nefes alanlar sağdan,soldan nefes alanlar soldan)
Su üstünde 10 dk. Sabit kalmak,
GÜMÜŞ CANKURTARAN:28 saat
   

Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliler,

KATILIM KOŞULLARI;


18 yaşını doldurmuş olmak,
En az ilköğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek,
Bronz Cankurtaran belgesine sahip olmak,
Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek.
ALTIN CANKURTARAN:28 saat

Açık deniz, göl ve kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevliler. (Altın Cankurtaran kursuna katılabilmek için asgari CMAS 3 Yıldız Balıkadam brövesine sahip olmak gerekmektedir.)

KATILIM KOŞULLARI;


19 yaşını doldurmuş olmak,
İlköğretim mezunu olmak ve bunu belgelemek,
Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
Gümüş Cankurtaran belgesine sahip olmak,
Federasyonun 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,
6 Ay cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını yazılı belge ile ibra etmek.

BRONZ EĞİTMEN:

Bronz ve gümüş cankurtaran eğitim programlarını uygulamakla yetkili eğitmeni,

GÜMÜŞ EĞİTMEN:

Bronz, gümüş ve altın cankurtaran eğitim programlarını uygulamakla görevli eğitmeni,

ALTIN EĞİTMEN:

Altın cankurtaran ve cankurtaran eğitmeni eğitimi programlarını uygulayan eğitmeni,

CANKURTARAN EĞİTİM PROGRAMLARI;

Cankurtaran yetki ve sorumlulukları, Katılım şartları, TSSF ‘nin ana görevleri,TSSF ‘nin genişletilmiş görevleri,ILS nedir, ILS ye üye ülkeler, Ülkemizde cankurtaran eğitimlerinin hedefi,Bröve sistemi, Öğrenme önerileri, Anatomi, Solunum sistemi, Dolaşım sistemi, Kulaklarımız, Kulak eşitleme teknikleri, Sinüsler, Kazaya müdahale, Acil durum tespiti, Koruma zinciri, İlk Yardımcının yapması gerekenler, Acil müdahale yöntemi, Suni solunum-kalp masajı, Kanamalar, Kanın durdurulması, Sargı yöntemleri, Şok durumu,Kazazedeyi yatırma teknikleri, Battaniyeye sarma ve koma pozisyonu uygulamaları,Yüzme teknikleri,Dalış teknikleri,Kramp çalışması,Suya girmeden kurtarma,Suya girerek kurtarma ve taşıma metotları, Boğuşma teknikleri, Acil eylem planları, Nöbet kuralları, Cankurtaran istasyonu malzemeleri,Havuz uyarı ve tehlike işaretleri Havuz kullanımı bilgilendirme tabelaları ,Cankurtaran üniforma ve malzemeleri,Havuzda standart bayrak ve düdük işaretleri, Düğümler,
 

İLK YARDIM ÇALIŞMALARI

Solunum ve dolaşım sistemleri, Ağızdan suni solunum pratikleri ( manken üzerinde ) Burundan suni solunum pratikleri ( manken üzerinde ) Kalp masajı için göğüs kafesi üzerinden mevki bulma pratikleri ( manken üzerinde ) Suni solunum ve kalp masajı pratikleri ( manken üzerinde ) Suni solunum ve kalp masajı devreleri


YARALARA MÜDAHALE

Atar damar bulma yöntemi, Sargı çeşitleri ve sargılama pratikleri, Parmak yaraları sargı şekilleri ve pratikleri, El yaraları sargı şekilleri ve pratikleri, Avuç içi yaraları sargı şekilleri ve pratikleri, Kol yaraları sargı şekilleri ve pratikleri, Sivri cisim yaraları sargı şekilleri ve pratikleri, Tampon yaparak sargı şekilleri ve pratikleri Kulak yapısı, hasarları ve önlemleri, Hiperventilasyon, dikkat edilmesi gereken hususlar, Çene açma tekniği ve pratikleri
   

HAVUZ ÇALIŞMALARI

Yüzme teknikleri (serbest, kurbağalama, yan, sırtüstü ) pratikleri, Yüzerken elleri ve ayakları etkili kullanma teknikleri ve pratikleri ,Havuza atlama teknikleri ve pratikleri, El kullanmadan yüzme pratikleri, Elbiseli yüzme pratikleri,Su içinde giysi çıkartma pratikleri,Bloke etme ve taşıma, teknikleri ve pratikleri,Su içinde kazazede taşıma teknik ve pratikleri, Çeneden ve eli arkadan tutarak taşıma pratikleri, Arkada sırttan tutarak taşıma pratikleri, Omuzdan önden tutarak taşıma pratikleri, İki kurtarıcı ile taşıma pratikleri, Üç kurtarıcı ile taşıma pratikleri Havuzdan kazazede çıkarma pratikleri ( yardımcısız, yardımcılı ), Havuz kenarına yatırıp ters çevirme pratikleri, Suni solunum ve kalp masajı pratikleri ( manken üzerinde ), Havuzda kurtarma malzemeleri kullanımı ve pratikleri, Havuz dibinden kazazede çıkarma pratikleri ( manken kullanarak ),

DENİZ ÇALIŞMALARI

Denizde yüzme pratikleri,A B C malzemeleri kullanım pratikleri,Denizde uzun mesafe yüzme pratikleri ( yardımcı malzeme taşıyarak ),Denizde yardımcı kurtarma malzemeleri kullanım pratikleri
Denizde malzeme kullanarak kurtarma pratikleri, Denizde boğuşma teknikleri ve pratikleri
Denizde boğuşarak bloke etme teknikleri ve pratikleri, Denizde kazazede taşıma pratikleri
Sahilden karaya kazazede çıkarma teknikleri ve pratikleri, Sahilde kazazede taşıma teknikleri ve pratikleri, Denizde serbest dalma teknikleri ve pratikleri, Dipten kazazede çıkarma teknikleri ve pratikleri (manken kullanılarak ), Sahilde suni solunum ve kalp masajı pratikleri ( manken kullanılarak )

DONANIMLI DALIŞ ÇALIŞMALARI

Malzemeli dalarak su altında yön bulma pratikleri
Malzemeli dalarak su altında arama pratikleri
Malzemeli dalarak su altından kazazede kurtarma pratikleri
Kazazede tekneye çıkarma pratikleri ( yardımcı ile )
Su üzerinde suni solunum pratikleri ( sedye ve manken kullanılarak )

İncelendiğinde; verilen eğitimler en yüksek standartlara ulaştırılmıştır. Başlayacak olan İlk yardım eğitimleri de, İlk Yardım Eğitim merkezleri sayesinde Ülkemizin dört bir yanına yayılacaktır.

KAYNAK : www.tssf.gov.tr